Jak tapetovat

Lepení vliesových tapet

Nachystejte si pomůcky a pracovní prostor

Budete potřebovat penetrační nátěr, lepidlo na vliesové tapety, ochrannou folii, nádobu na lepidlo, váleček nebo štětku na lepidlo, odlamovací nůž, kovové pravítko, vodováhu nebo olovnici, tužku, metr, tapetovací stěrku, houbičku, měkký hadr, hodit se mohou i štafle a úzký gumový váleček.

Od tapetované stěny odsuňte nábytek, podlahu přikryjte zakrývací folií, podle potřeby místnosti odpojte od elektrického proudu a odšroubujte kryty elektrických zásuvek a vypínačů.

Tip: Co nemáte doma, koupíte v každém hobbymarketu, nebo v prodejnách se sortimentem barvy-laky.

Připravte stěnu

Odstraňte beze zbytku všechny předchozí tapety, případně nepevné vrstvy barev. Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný, hladký a zbavený všech mastnost a nečistot. Jakékoli nerovné plochy či praskliny vyplňte a vyhlaďte použitím tmelu na opravu stěn. Stěnu natřete penetračním nátěrem, který zpevní povrch a sjednotí nasákavost. To je důležité proto, aby se lepidlo zbytečně rychle nevpíjelo do stěny, protože pak by tapeta nemusela všude dobře držet. Penetraci koupíte všude tam, kde prodávají barvy na stěnu. Počítejte s tím, že schnutí penetrace může trvat až 24 hodin. Proto si zkontrolujte návod do výrobce dané penetrace.

Tip: Nepočítejte s tím, že tapeta zakryje nedokonalosti stěny, může je i zvýraznit.

Zkontrolujte tapetu

Rozviňte jednotlivé pruhy tapety. Podívejte se, kde jsou a jak vypadají pasovací značky a zkontrolujte, že motiv navazuje. Pruhy tapety jsou již nařezané na správný rozměr, na každém je dole číslo i náhled, kam patří.

Tip: Před prací tapetou se ujistěte, že máte čisté ruce.

Rozmíchejte lepidlo

V připravené nádobě rozmíchejte přesně podle návodu lepidlo. Vždy používejte lepidlo speciálně určené na vliesové tapety, např. Metylan Direct, ale existuje i spousta dalších.

Tip: Lepíte-li malou tapetu, nemusíte míchat celé množství, vždy je ale potřeba zachovat správný poměr.

Vyměřte začátek

Pomocí olovnice nebo vodováhy a metru si na stěně vyznačte svislou čáru pro umístění prvního pruhu tapety. Stěnu pro jistotu změřte celou, ať máte jistotu, že motiv bude umístěný přesně, jak jste zamýšleli.

Tip: I když pracujete přesně a pečlivě, může se stát, že vzor jednotlivých pruhů tapet pod stropem navazuje a o kus níže se nějaký ten milimetr rozchází. Je to dáno technologií tisku a zkušení tapetáři s tím počítají. Zpravidla proto sesazují vzory tapet ve výšce očí, kde je to nejvíce vidět. Zhruba tam také najdete pasovací značky. Ale nebojte se, nepřesnost nemohou být nijak velké a kdo o nich neví, ani si nevšimne.

Naneste lepidlo a přilepte první pruh tapety

Válečkem nanášejte lepidlo na stěnu v rovnoměrné vrstvě, s malým přesahem i přes vyznačenou svislou čáru. Suchou tapetu (na vliesové tapety se lepidlo nenanáší) přitiskněte na lepidlem natřenou stěnu a usaďte na vyznačenou svislou linii. Postupujte od stropu dolů, tapetu gumovým válečkem nebo tapetovacím kartáčem od středu ke krajům vyhlaďte tak, aby pod ní nebyly vzduchové bubliny.

Tip: Pokud začínáte hned pod stropem, nechte si malou rezervu, kterou nakonec odříznete. Stejně i u podlahy.

Lepení dalších pruhů

Naneste lepidlo na stěnu pod další pruh a pomocí pasovacích značek nalepte další pruh tapety tak, že se budou překrývat s předchozím. Hlídejte si návaznost vzoru či motivu. Opět uhlaďte a hned pomocí pravítka a ostrého odlamovacího nože prořízněte ve spoji obě vrstvy tapety najednou. Stáhněte oba odříznuté okraje pruhů, podle potřeby menším štětečkem podmázněte okraje tapety a přilepte k sobě “na sraz”. Přebytečné lepidlo hned otřete vlhkou houbičkou nebo hadrem.

Tip: Nůž musí být opravdu ostrý, abyste vždy prořízli obě vrstvy tapety najednou a vyhnuli se opakovaným řezům jednoho místa. Velmi proto doporučujeme po každém řezu odlomit použitou čepel - určitě se to vyplatí. Na odříznutém kousku tapety (např. ze spodního okraje, kde je náhled motivu a číslování pruhů) si můžete předem zkusit, jakou sílu budete potřebovat na proříznutí obou tapet najednou.

Zakončení

Končíte-li v rohu místnosti, lepte poslední pás opět s malým přesahem, který se po vyhlazení podle pravítka či tapetovací stěrky odřízne. Nakonec ostrým odlamovacím nožem podle tapetovací stěrky či pravítka odříznete případné přesahy u stropu a podlahy.

Tip: Konce tapet vždy pečlivě uhlaďte, detaily dolaďte štětečkem s lepidlem a vlhkým hadříkem, případně malým gumovým válečkem.

Schnutí

Zamezte průvanu a místnost nepřetápějte. Nejlepší je, když tapety schnou pomalu a rovnoměrně, aby se nerozcházely ve spojích.

Tip: Vliesové tapety jsou díky obsahu buničiny, textilního vlákna a pojiva prodyšné a stěna může stále dýchat.

Odstranění

Až budete chtít tapetu odstranit, stačí nožíkem podebrat roh každého pruhu a tapetu za sucha a vcelku ze stěny stáhnete. Je velmi pevná, takže trhat by se rozhodně neměla. Pokud byl povrch stěny před tapetováním pevný, a lepidlo se díky penetraci nevpilo do omítky, půjde to snadno a stěna zůstane čistá a připravená na další úpravu.

Výhrada odpovědnosti: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založeny na znalostech a praktických zkušenostech. Vzhledem k různým možným vlivům během zpracování a instalace tapet nemůžeme zaručit obecnou platnost rad, tvrzení a doporučení uvedených v tomtom dokumentu. Dodržujte rovněž pokyny výrobců penetrace a lepidla. Změny v důsledku technického pokroku nebo interního vývoje jsou vyhrazeny. Na základě obsahu tohoto dokumentu nelze vyvodit právně závaznou garanci vlastností výrobku.